S.C. RECON S.A., titular al proiectului ” CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E „, anunta

publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

„CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E” propus a fi amplasat in com. Carcea, sat. Carcea, Calea Bucuresti, nr. 50, Jud. Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.